Zdrowie, Doświadczać wartości, Witalność
Poznanie siebie samego, Harmonia, Wartości twórcze
Postawa wewnętrzna, Ekspresja, Piękno
Rytm, Rozwój, Stosunek do wartości

Serdecznie witamy

Snuć miłość

Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje,
Lać ją z serca, jak żródło wodę z wnętrza leje,
Rozwijać ją jak złotą blachę, gdy się kuje
Z ziarna złotego, puszczać ją w głąb, jak nurtuje
Źródło pod ziemią.- W górę wiać nią, jak wiatr wieje,
Po ziemi ją rozsypać, jak się zboże sieje.

 

Ludziom piastować, jako matka swych piastuje.
Stąd będzie naprzód moc twa, jak moc przyrodzenia,
A potem będzie moc twa, jako moc żywiołów,
A potem będzie moc twa, jako moc krzewienia,
Potem jak ludzi, potem jako moc aniołów,
A w końcu będzie jako moc Stwórcy stworzenia.

Adam Mickiewicz

 

 

Nadchodzące wydarzenia