Mitarbeiter

Joanna Urszula Niedzielska

Zajmuję się organizacją i koordynacją kursów Musekin w Polsce.
Prowadzę terapie z dziecmi- technikami mandali,z elementami teatru,dramy,technikami behawioralnymi, prowadzę poradnictwo terapeutyczne i warsztaty dla rodziców i dzieci.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z plastyka Uniwersytet Opolski w Opolu
Poradnictwo Psychospołeczne i Pomoc terapeutyczna rodzinie Uniwersytet Medyczny w Łodzi

  • Kinezjologia Edukacyjna – Metoda Brain- Gym Wrocław
  • Neurosensomotoryczna terapia taktylna- Międzynarodowy Insytut Swietłany Masgtowej, Wrocław
  • Terapia Tancem i Ruchem – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Edukacja”, Warszawa
  • Mandala –Techniki Relaksacyjne-Tańce w Kręgu-Drama- teatr-Rysunek ateterapeutyczny Agencja Artystyczno-Edukacyjna Korat” i ośdodek Terapeutyczno-Edukacyjny Asto Wrocław
  • Art-Kinezjology Twórcze Rysowanie i Gimnastyka Mózgu-„Wsparcie w rozwoju i integracji osobowości st.I autorstwa Swietłany Masgutowej’- Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, Warszawa
  • Certyfikat Nauczyciela Dziecka z Autyzmem- Ośrodek Psychoterapii Behawioralnej „ Sukces”, Warszawa